ชื่อหนังสือ : บัลลังก์เงา
ชื่อผู้แต่ง : โรสลาเรน
ราคาปกติ :400 บาท
ลดเหลือ :360 บาท
 
 


     “คันธารา” นครรัฐที่โอบล้อมด้วยขุนเขาปราการธรรมชาติที่แข็งแกร่ง ยากที่บุคคลภายนอกจะล่วงล้ำเข้ามาได้ “คันธารา” เป็นเช่นไร “อันทรา” นครรัฐ ข้างเคียงก็เป็นเฉกนั้น “คันธารา” คือราชวงศ์ “จันทรคุปต์” “อันทรา” คือราชวงศ์ “สุริยคุปต์” สองนครรัฐเล็กๆ ผูกพันดุจบ้านพี่เมืองน้อง สองราชวงศ์ไปมาหาสู่กันยาวนาน และแล้ว…มหารานีแห่งคันธารา ซึ่งมาจากสามัญชน คือต้นเหตุแห่งความหมองหมาง สองราชวงศ์ไม่อาจผูกพันกันได้อีก นครอันทรา “ดูถูก” สายเลือดอันปลอมปนตลอดมา เมินพระพักตร์ต่อองค์พระยุพราชทั้งสอง! เจ้าชาย “ไศลเรนทร” และ เจ้าชาย “ศรีวิเรนทร” บัดนี้ โลกภายนอกร้อนระอุ กองทัพเงินตราทรงแสนยานุภาพ ประเทศรอบบ้านยุ่งเหยิงด้วยการเมือง รัฐเล็กๆ ที่ร่มเย็น สงบสุข ไม่ว่าคันธาราหรืออันทรา ต้องเตรียมพร้อมต้องมองการณ์ไกล อันทราส่งเจ้าหญิงพระองค์เดียวไปศึกษาต่อต่างประเทศ คันธาราก็เช่นเดียวกัน เจ้าชายสองพระองค์…พระองค์หนึ่งต้องราชาภิเษกขึ้นดำรงพระยศ “พระราชาธิบดีศรีคันธาราจันทรคุปต์” หากทั้งสองพระองค์ทรงให้สัญญาแก่ผู้คนทั่วแผ่นดิน ก่อนไปศึกษาต่อฯ สัจจะแห่งกษัตริย์ มั่นคงยิ่งกว่าภูผา “เราสองคนขอสัญญา เราจะกลับมาทำประโยชน์ต่อปวงชน ทุกลมหายใจเข้าออก เราจะคำนึง…คนคันธาราคอยเรา ณ เบื้องหลัง คนคันธาราฝากความหวังไว้กับเรา ขออำลาชั่วคราว…เราจะกลับมายืนบนแผ่นดินเดียวกันอีกครั้ง” บัลลังก์จะมั่นคงได้ ด้วยอำนาจอันมั่นคง ไศลเนทรกับศรีวิเรนทร จะมิใช่แค่เจ้าชายจากเทพนิยาย เจ้าชายในโลกแห่งความจริง อันจะกุมบัลลังก์ได้ ต้องกุมอำนาจได้ หากองค์ใดล่ะ จะครองบัลลังก์ ครองแผ่นดินและ คันธารา…จะทันเวลาไหม หาไม่ บัลลังก์แห่งอำนาจจะเป็นแค่ บัลลังก์เงา! ณ ดินแดนอันไกลบ้านเกิด สองเจ้าชายแห่งคันธาราน่าจะทรงพบเจ้าหญิงผู้ทรงพระสิริโฉมจากนครอันทรา…เจ้าหญิงสุไรยาวาตี! กลิ่นหอม ใด…ใด ในพิภพ ฤาลบ กลิ่นดอกรัก บานสล้าง บัลลังก์ แห่งศักดิ์ ทิพย์วิมาน มิเปรียบปาน บัลลังก์รัก ยิ่งยืนยง ศักดิ์สูง ฤาสูงศักดิ์ เกินค่ารัก ราชสมบัติ ฤาเทียบ ที่ประสงค์ ขอเคียงข้าง นิรันดร์ ธำรง มั่นคง บัลลังก์รัก…ตลอดกาล ไศลเรนทร ศรีวิเรนทร ฤา สุไรยาวาตี “องค์ใด” ครอบครัวบัลลังก์รัก บัลลังก์รัฐ ฤา บัลลังก์เงา! ทั้งสามพระองค์จะเสด็จคืนอันทรา-คันธารา ทันเวลาหรือไม่ ทั้งสามพระองค์ จะสานให้สายสัมพันธ์กลับคืนมาได้หรือ…ฤาหมางเมินเช่นเป็น ทั้งสามพระองค์ รู้หรือไม่ บัลลังก์มั่นคงได้ ฐานบัลลังก์ต้องมั่นคง! “เพื่อแผ่นดิน เพื่อประชา เพื่อญาติมิตร พลีชีวิต พลีร่าง อย่างเริงร่า โลหิตที่ ตกต้อง พสุธา จะพาให้ ชีพอื่น ชื่นยืนยง”

ค้นหาจาก
เพียงดาวนฤมิต 1-2
เจ้าสำราญ

ราคาปกติ : 420 บาท
ลดเหลือ 378 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Be you...ดั่งแสงตะวันฉาย
กีรติมา

ราคาปกติ : 225 บาท
ลดเหลือ 202.5 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ขอรักเธออีกสักครั้ง
น้ำหนึ่ง

ราคาปกติ : 265 บาท
ลดเหลือ 238.5 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
ศัสตราประกาศิต
หมอกมุงเมือง

ราคาปกติ : 385 บาท
ลดเหลือ 346.5 บาทวางทุกสิ่งอย่างลงเบื้องหน้าเถิด ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป เมื่อนั้นเจ้าจะไม่เหลือสิ่งใดอีกเลยแม้แต่ชีวิต! ทุกสิ่งทุกอย่างคือสมมติสัจจะ เจ้าปรุงแต่งมันขึ้นมาด้วยแรงตัณหาทะยานอยากของตัวเอง สมมติสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพื่อครอบครองความยิ่งยงแห่งอำนาจ 'อำนาจไม่มีอยู่จริง'...เจ้ากำลังหลอกตัวเอง ไม่มีพระกัลกีในบัดนี้ เจ้าไม่ใช่อวตารของใคร แต่เป็นความลุ่มหลงที่ทำให้ตกอยู่ในวังวนของมิจฉาทิฐิ สี่มหาศัสตรา มิใช่เพื่อฆ่าฟันแย่งชิง หรือเพื่อเสวยอำนาจบนความทุกข์ของมหาชน แต่หมายถึงการดำรงอำนาจเพื่อรักษาผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ โดยมีธรรมเป็นศัสตรา นั่นแหละ ความหมายที่แท้จริงของ...ศัสตราประกาศิต แห่งเรา!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พระจันทร์รสหวาน
ศิริวิมล

ราคาปกติ : 265 บาท
ลดเหลือ 238.5 บาทความรักเป็นเรื่องของคนสองคน ความจริงของหัวใจที่คนสองคนหยิบยื่นให้แก่กัน คือความยั่งยืนมั่นคงของความรัก หากสูญสิ้นไป...รักจะยืนหยัดได้ด้วยอะไร และเรื่องราวของคนสองคน ใน 'พระจันทร์รสหวาน' ก็เดินทางมาบอกเล่าถึงความรักที่ขื่นไปทั้งหัวใจ ปวดปร่าไปถึงวิญญาณ โอ้...รัก ความรานร้าวนี้มันจะไปสิ้นสุดที่ใด เจ้ารู้ไหม และหากมันจะทุเลาลง มันจะทุเลาลงด้วยสิ่งใด...ช่วยบอกที

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
ฟ้าพราวรัก
ลีลา อักษราวดี

ราคาปกติ : 265 บาท
ลดเหลือ 238.5 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
สู้สุดฝัน วันเกียรติยศ
กีณริน

ราคาปกติ : 225 บาท
ลดเหลือ 202.5 บาทบนโลกนี้ ไม่มีอะไรที่สมควรเกิด หรือไม่สมควรเกิด สมควรพบหรือไม่สมควรพบ 'ตถตา'ก็คือมันเป็นอยู่แล้วของมันเช่นนั้น สิ่งใดที่ต้องเกิด ใครจะห้ามได้ สิ่งใดที่เราต้องเผชิญ ใครจะห้ามได้ ดังนั้นจึงมีเพียง...ควรทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ควรต่อสู้อย่างไรเมื่อพบอุปสรรคที่ต้องเผชิญ นั่นใช่ไหม คือสิ่งที่เราต้องพร้อมยอมรับ แต่ต้องไม่ใช่...การยอมแพ้ หัวใจของนักสู้สุดฝัน อยู่ตรงนี้ อยู่ที่การไม่ยอมแพ้! และคุณรู้ใช่ไหม...ผลของ 'การยอมแพ้'คือความสูญเสียประการเดียว เริ่มแต่วันนี้เถอะ สู้สุดฝันเพื่อวันเกียรติยศ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
นิยายภาพเพชรพระอุมา เล่ม 1 ภาพโดย โอม รัชเวทย์
พนมเทียน

ราคาปกติ : 200 บาท
ลดเหลือ 180 บาทยินดีต้อนรับสู่’ ‘ไพรมหากาฬ’’ ลำดับต้นแห่งวรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ ‘เพชรพระอุมา’ ของ ‘พนมเทียน’ นักเขียนผู้ได้ชื่อว่าเป็นสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น ‘ ศิลปินแห่งชาติ’ สาขาวรรณศิลป์ นับแต่บัดนั้น เรากำลังพาท่านเดินสู่เส้นทางอันตื่นตระการอารมณ์ของภาพและเรื่องราวซึ่งรังสรรค์ขึ้นจากวรรณกรรมชิ้นเอก ที่เล่าขานกันปากต่อปากว่า ‘มันส์จนวางไม่ลง’ ไม่ใช่โมเม หรือกล่าวเพ้อ แต่คือสัจจะและข้อเท็จจริง ข้อจริงที่ผ่านการพิสูจน์ยาวนานมาแล้วถึง 44 ปี นับแต่มันอุบัติขึ้น ว่ากันว่า หากหนทางพิสูจน์ม้า...ความมันส์จนวางไม่ลงของเพชรพระอุมา ก็คงต้องพิสูจน์ด...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]


Copyright © 2005 nabaanwannagum.com. All rights reserved.
40/407 บ้านรินรดา ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0-2946-2422-4 โทรสาร 0-2519-2982