ชื่อหนังสือ : ค่าของคน
ชื่อผู้แต่ง : โรสลาเรน
ราคาปกติ :400 บาท
ลดเหลือ :360 บาท
 
 


     “คุณซื้อ “คน” ได้ค่ะ แต่คุณจะซื้อ “วิญญาณ” เขาไม่ได้ คุณจำไว้ คุณซื้อได้แต่คน! ทำผู้ใดซื้อวิญญาณใครไว้ได้ ร่างเขาจะไม่มีวันหนีไปไหน แต่ทำได้ไว้แต่ร่าง วันหนึ่ง “ร่าง” นั้น ก็จะเดินไปรวมกับวิญญาณที่เขาฝากไว้ที่ใดที่หนึ่งจนได้ คราวนั้นแหละ คุณจะรู้ว่า การซื้อนั้นไม่ให้ประโยชน์อะไรแก่คุณเลย!” บทประพันธ์ของ โรสลาเรน เรื่อง “ค่าของคน” นี้ สำนักพิมพ์แรกได้ตีพิมพ์รวมเล่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2508 นับถึง วันนี้ก็ 36 ปีเต็มๆ ที่เรื่องราวสะท้อนคุณค่าของชีวิต ความงามของความรักและอานุภาพแห่งคุณธรรมความดี ได้ถูกถ่ายทอดบอกผ่าน “ลักษณะและรจเรข” สองตัวละครเอกในเรื่อง นี่คือนวนิยายที่ไม่ใช่เป็นเพียงนวนิยาย! นี่ไม่ใช่เพียงบทประพันธ์ชิ้นเอกที่ดำรงอยู่แค่ตัวอักษร หากยั่งยืนด้วยลำนำชีวิตแห่งตน ไม่ใช่เพียง “โรสลาเรน” เท่านั้น ผู้อ่านมากมายก็ใช้ชีวิตเป็นเดิมพัน…ดำรงอยู่ด้วยเช่นนั้น ชีวิตเฉกเช่นคนที่เชื่อมั่น… “คนนั้นมีศักดิ์ คนนั้นมีเกียรติ คนนั้นมีค่า และค่าของคนรักศักดิ์ รักเกียรตินั้น ซื้อไม่ได้ด้วยอำนาจเงิน!” เงินตราไม่ใช่พระเจ้า พระเจ้าคือองค์ความรัก ความรักเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้…ชีวิตก็ไม่อาจดำรงอยู่ได้! แม้เวลาจะเนิ่นนาน หลายชีวิตล่วงหล่นดุจาใบไม้ร่วง หลายชีวิตรุ่งเรืองดุจไม้ยืนต้นที่ทะนงตน ขณะที่อีกหลายชีวิตก็ผลิบานดั่งดอกไม้งามที่กำลังแย้มกลีบอ่อนลุมนรับรุ่งอรุณ แม้มากมายจะสลายไป แต่อีกมายมายก็ยังดำรงอยู่ นั่นต้องรวมถึงบทประพันธ์ชิ้นนี้… “ค่าของคน” คือบทหนึ่งที่ชี้ให้เห็น…คือความคิดดุจกระจกเงาที่ส่องสะท้าน “ความจริงบางอย่าง” และความจริงนั้นยังคงอมตะเข้มข้นอยู่ในตัวคน… “คน” ที่คงให้ค่าของเงินมากกว่าค่าของคน “คน” ที่ยังไม่ยอมวางมือจากความโลภ “คน” ที่ถืออำนาจเงินดั่งมหาอำนาจถือว่ามัน เป็นอำนาจสูงสุด! “คุณจะตีราคาความพอใจในการวางมือครั้งนี้เท่าใด?” ไม่ว่า 36 ปีที่ผ่านมาของถ้อยคำนี้ในนิยาย “ค่าของคน” หรือสองสามวันนี้ที่เพิ่งผ่านไป… “คุณจะตีราคาความพอใจในการมารวม กันครั้งนี้เท่าใด?” ภาพลักษณ์นี้ยังคงดำรงอยู่ และไม่มีทีท่าว่าจะสูญสลายไปตามกาลเวลาเสียด้วย นิยาย…ไม่ได้เน่า แต่ “คน” นั่นแหละ นับวันจะเน่าลงไปทุกวัน! “เน่า” ทั้งๆ ที่ยังเป็นๆ อยู่นี่แหละ การรักษาคุณค่าของคน การต่อสู้ด้วยคุณธรรมความดีเป็นเดิมพันนั้น เป้าหมายแท้จริงไม่ได้ อยู่ที่ชัยชนะเหนือใครแต่ถือการดำรงไว้ซึ่งศักดิ์ และชัยชนะเหนือหัวใจตัวเองเป็นสำคัญ ค่าของความรัก…กว่าจะรักกันนั้น ไม่ใช่เรื่องง่าย ค่าของความรัก…กว่าจะพิสูจน์ได้ก็เลือดตาแทบกระเด็น และโรสลาเรนก็บอกผ่านผู้อ่านของเธอแล้วในเรื่องนี้ หากคุณเป็นผู้หนึ่งที่ยังไม่ได้อ่าน…คุณลองอ่านบทหนึ่งถึง “คุณค่าของความเป็นคนคู่กัน” ดู “จงรักและภักดีให้พร้อมกัน ความรักจะทำให้เกลียวแห่งชีวิตมั่นคง และความภักดีจะทำให้คอยเกื้อหนุนจุนเจือกัน โบราณท่านเคยเปรียบไว้ว่า…ผู้หญิงเหมือนช้างเท้าหลัง ท่านไม่ได้หมายความว่าจะให้ผู้หญิงตามผู้ชายแต่ท่าเดียว แต่ท่านหมายความว่า ผู้หญิงนั้นจะเป็นหลักให้แก่ผู้ชาย ยามใดที่เท้าหน้าพลาดลงหล่ม เท้าหลังจะช่วยยึดไว้ไม่ให้ถลำลงไปมาก” 36 ปีแห่งนวนิยาย “ค่าของคน” งานชิ้นหนึ่งที่ดำรงอยู่ได้ยาวนานเพียงนี้งานชิ้นหนึ่งที่คงมีผู้คนตามหาอ่านไม่รู้สิ้นเพียงนี้คือบทพิสูจน์ถึงคุณค่าของงาน “ค่าของคน” บทประพันธ์อันเป็นเอกตลอดกาลของโรลสาเรน…โรสลาเรน นานที่คุณรัก ไม่เคยลืม!

ค้นหาจาก
เพียงดาวนฤมิต 1-2
เจ้าสำราญ

ราคาปกติ : 420 บาท
ลดเหลือ 378 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Be you...ดั่งแสงตะวันฉาย
กีรติมา

ราคาปกติ : 225 บาท
ลดเหลือ 202.5 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ขอรักเธออีกสักครั้ง
น้ำหนึ่ง

ราคาปกติ : 265 บาท
ลดเหลือ 238.5 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
ศัสตราประกาศิต
หมอกมุงเมือง

ราคาปกติ : 385 บาท
ลดเหลือ 346.5 บาทวางทุกสิ่งอย่างลงเบื้องหน้าเถิด ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป เมื่อนั้นเจ้าจะไม่เหลือสิ่งใดอีกเลยแม้แต่ชีวิต! ทุกสิ่งทุกอย่างคือสมมติสัจจะ เจ้าปรุงแต่งมันขึ้นมาด้วยแรงตัณหาทะยานอยากของตัวเอง สมมติสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพื่อครอบครองความยิ่งยงแห่งอำนาจ 'อำนาจไม่มีอยู่จริง'...เจ้ากำลังหลอกตัวเอง ไม่มีพระกัลกีในบัดนี้ เจ้าไม่ใช่อวตารของใคร แต่เป็นความลุ่มหลงที่ทำให้ตกอยู่ในวังวนของมิจฉาทิฐิ สี่มหาศัสตรา มิใช่เพื่อฆ่าฟันแย่งชิง หรือเพื่อเสวยอำนาจบนความทุกข์ของมหาชน แต่หมายถึงการดำรงอำนาจเพื่อรักษาผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ โดยมีธรรมเป็นศัสตรา นั่นแหละ ความหมายที่แท้จริงของ...ศัสตราประกาศิต แห่งเรา!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พระจันทร์รสหวาน
ศิริวิมล

ราคาปกติ : 265 บาท
ลดเหลือ 238.5 บาทความรักเป็นเรื่องของคนสองคน ความจริงของหัวใจที่คนสองคนหยิบยื่นให้แก่กัน คือความยั่งยืนมั่นคงของความรัก หากสูญสิ้นไป...รักจะยืนหยัดได้ด้วยอะไร และเรื่องราวของคนสองคน ใน 'พระจันทร์รสหวาน' ก็เดินทางมาบอกเล่าถึงความรักที่ขื่นไปทั้งหัวใจ ปวดปร่าไปถึงวิญญาณ โอ้...รัก ความรานร้าวนี้มันจะไปสิ้นสุดที่ใด เจ้ารู้ไหม และหากมันจะทุเลาลง มันจะทุเลาลงด้วยสิ่งใด...ช่วยบอกที

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
ฟ้าพราวรัก
ลีลา อักษราวดี

ราคาปกติ : 265 บาท
ลดเหลือ 238.5 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
สู้สุดฝัน วันเกียรติยศ
กีณริน

ราคาปกติ : 225 บาท
ลดเหลือ 202.5 บาทบนโลกนี้ ไม่มีอะไรที่สมควรเกิด หรือไม่สมควรเกิด สมควรพบหรือไม่สมควรพบ 'ตถตา'ก็คือมันเป็นอยู่แล้วของมันเช่นนั้น สิ่งใดที่ต้องเกิด ใครจะห้ามได้ สิ่งใดที่เราต้องเผชิญ ใครจะห้ามได้ ดังนั้นจึงมีเพียง...ควรทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ควรต่อสู้อย่างไรเมื่อพบอุปสรรคที่ต้องเผชิญ นั่นใช่ไหม คือสิ่งที่เราต้องพร้อมยอมรับ แต่ต้องไม่ใช่...การยอมแพ้ หัวใจของนักสู้สุดฝัน อยู่ตรงนี้ อยู่ที่การไม่ยอมแพ้! และคุณรู้ใช่ไหม...ผลของ 'การยอมแพ้'คือความสูญเสียประการเดียว เริ่มแต่วันนี้เถอะ สู้สุดฝันเพื่อวันเกียรติยศ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
นิยายภาพเพชรพระอุมา เล่ม 1 ภาพโดย โอม รัชเวทย์
พนมเทียน

ราคาปกติ : 200 บาท
ลดเหลือ 180 บาทยินดีต้อนรับสู่’ ‘ไพรมหากาฬ’’ ลำดับต้นแห่งวรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ ‘เพชรพระอุมา’ ของ ‘พนมเทียน’ นักเขียนผู้ได้ชื่อว่าเป็นสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น ‘ ศิลปินแห่งชาติ’ สาขาวรรณศิลป์ นับแต่บัดนั้น เรากำลังพาท่านเดินสู่เส้นทางอันตื่นตระการอารมณ์ของภาพและเรื่องราวซึ่งรังสรรค์ขึ้นจากวรรณกรรมชิ้นเอก ที่เล่าขานกันปากต่อปากว่า ‘มันส์จนวางไม่ลง’ ไม่ใช่โมเม หรือกล่าวเพ้อ แต่คือสัจจะและข้อเท็จจริง ข้อจริงที่ผ่านการพิสูจน์ยาวนานมาแล้วถึง 44 ปี นับแต่มันอุบัติขึ้น ว่ากันว่า หากหนทางพิสูจน์ม้า...ความมันส์จนวางไม่ลงของเพชรพระอุมา ก็คงต้องพิสูจน์ด...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]


Copyright © 2005 nabaanwannagum.com. All rights reserved.
40/407 บ้านรินรดา ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0-2946-2422-4 โทรสาร 0-2519-2982