ชื่อหนังสือ : ในฝัน
ชื่อผู้แต่ง : โรสลาเรน
ราคาปกติ :280 บาท
ลดเหลือ :252 บาท
 
 


     สำหรับ “ความรัก” แล้ว ความ “จงรัก” และ “ภักดี” คือหัวใจแรกเริ่มของโรสลาเรน “ในฝัน” ของ โรสลาเรน ปรากฏขึ้นครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๐ นับเป็นนวนิยายเรื่องแรกของคุณ วิมล ศิริไพบูลย์ เจ้าของนามปากกานี้ ก่อนจะเป็นที่รู้จักอย่างยิ่งใหญ่ในนาม “ทมยันตี” โรสลาเรน เริ่มต้นจากเรื่องสั้นในปี พ.ศ.๒๔๙๗ ขณะนั้น เธออายุเพียง ๑๖ ปี และในวันที่เธออายุ ๑๙ ปี เธอก็ฝากชื่อไว้นามกับนวนิยายชิ้นแรกที่ชื่อ “ในฝัน” วันนี้ กับในฝัน คือบทประพันธ์ชิ้นเยี่ยม คือนวนิยายที่ครองใจผู้อ่าน คือวรรณกรรมที่ครองความนิยมมายาวนานถึง ๔๐ ปีเต็ม กล่าวกันว่า วิชาประวัติศาสตร์และวิชาภาษาไทยนั้น เป็นสุดยอดวิชาโปรดปรานของโรสลาเรน ในวัยเรียน เธอจะเป็นผู้หญิงแถวหน้าของทั้งวิชาประวัติศาสตร์ และภาษาไทย ครูบาอาจารย์ล้วนจดจำ วิมล ศิริไพบูลย์ ได้ดีด้วยกันทุกคน และเธอก็นำสิ่งที่เธอรักและสนใจ มาใช้ในงานของเธอได้ทั้งคมคายทั้งละมุนละไม “ในฝัน” ของเธอสอดแทรกเรื่องราวในสนธิสัญญาแวร์ซายส์ และสนธิสัญญาตริอานองไว้อย่างกลมกลืน ได้อรรถรสของชั้นเชิงที่ชวนติดตามของชนชั้นปกครอง ครองคน ครองใจ และมุมมองที่น่าสนใจทางการทูต นี่คือสิ่งที่นักเขียนผู้หญิงอายุ ๑๙ ปี เริ่มต้นให้กับผู้อ่านของเธอ “นวนิยายต้องคมความคิดเสมอ” นวนิยายทุกเรื่องของเธอ ตลอดมาก็เช่นกัน และสิ่งที่ “ตรึง” ผู้อ่าน “ในฝัน” ทุกรุ่นทุกวัยก็คือ “ศักดิ์” อันยิ่งใหญ่ของความรัก “หม่อมฉันไม่มีทั้งอำนาจราชศักดิ์ ปราศจากเสน่ห์ที่จะตรึงตาตรึงใจผู้ใด ไม่มีแม้กระทั่งรูปโฉมทั้งมวล จะมีก็แต่หัวใจรักที่ไม่เคยล่อนลงด้วยความงามหรือความยิ่งใหญ่ของใครอื่น หัวใจที่ยังคงแน่วแน่ไม่เปลี่ยนแปลงด้วยเวลาและความเหินห่าง หัวใจดวงนั้นมีทั้งความ “จงรัก” ที่ไม่มีผู้ใดเสมอเหมือน และ “ภักดี” ที่พูดได้อย่างเต็มปากว่า ไม่มีผู้ใดเทียบเท่า หัวใจดวงนั้น ได้วางไว้แทบเบื้องบาท จากครั้ง “เยาว์วัย” ตราบจนกระทั่งบัดนี้” บางขณะ ความรักแข็งแกร่งอย่างยิ่ง บางขณะ ความรักอ่อนหวานอย่างยิ่ง บางขณะ ความรักทุรนทุรายอย่างยิ่ง บางขณะ ความรักห่วงหาอาทรอย่างยิ่ง หากทุกขณะของความรัก ความรักมีทั้งความ “จงรัก” และ “ภักดี” อยู่เสมอ ตลอดสี่สิบกว่าปี “ในฝัน” คือหนึ่งในบทประพันธ์อันเป็นความทรงจำที่ดีของผู้อ่านมากมาย ยากนักที่คุณในฐานะผู้อ่านจะรู้จักโรสลาเรน รู้จักทมยันตี โดยที่คุณไม่รู้จัก “ในฝัน” เล่มนี้ ณ บ้านวรรณกรรม เก็บความทรงจำที่ดีมาฝากคุณ และเป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุด ที่ได้ทำงานประพันธ์ชิ้นนี้ให้ผู้อ่าน…งานที่มีความเป็นมายาวนาน งานอันบทเริ่มที่ว่า นวนิยายต้องคมความคิดเสมอ งานเรื่องยาวชิ้นแรกในชีวิตของนักเขียน “โรสลาเรน” ก่อนจะมาเป็นที่รู้จักอย่างยิ่งใหญ่ในนาม “ทมยันตี” ถ้าคุณมีรัก คุณจะ “รู้” เสมอ ในความรัก ในหัวใจดวงนั้น จะมีทั้งความจงรักและภักดี!

ค้นหาจาก
เพียงดาวนฤมิต 1-2
เจ้าสำราญ

ราคาปกติ : 420 บาท
ลดเหลือ 378 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Be you...ดั่งแสงตะวันฉาย
กีรติมา

ราคาปกติ : 225 บาท
ลดเหลือ 202.5 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ขอรักเธออีกสักครั้ง
น้ำหนึ่ง

ราคาปกติ : 265 บาท
ลดเหลือ 238.5 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
ศัสตราประกาศิต
หมอกมุงเมือง

ราคาปกติ : 385 บาท
ลดเหลือ 346.5 บาทวางทุกสิ่งอย่างลงเบื้องหน้าเถิด ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไป เมื่อนั้นเจ้าจะไม่เหลือสิ่งใดอีกเลยแม้แต่ชีวิต! ทุกสิ่งทุกอย่างคือสมมติสัจจะ เจ้าปรุงแต่งมันขึ้นมาด้วยแรงตัณหาทะยานอยากของตัวเอง สมมติสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพื่อครอบครองความยิ่งยงแห่งอำนาจ 'อำนาจไม่มีอยู่จริง'...เจ้ากำลังหลอกตัวเอง ไม่มีพระกัลกีในบัดนี้ เจ้าไม่ใช่อวตารของใคร แต่เป็นความลุ่มหลงที่ทำให้ตกอยู่ในวังวนของมิจฉาทิฐิ สี่มหาศัสตรา มิใช่เพื่อฆ่าฟันแย่งชิง หรือเพื่อเสวยอำนาจบนความทุกข์ของมหาชน แต่หมายถึงการดำรงอำนาจเพื่อรักษาผืนแผ่นดินศักดิ์สิทธิ์นี้ไว้ โดยมีธรรมเป็นศัสตรา นั่นแหละ ความหมายที่แท้จริงของ...ศัสตราประกาศิต แห่งเรา!

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
พระจันทร์รสหวาน
ศิริวิมล

ราคาปกติ : 265 บาท
ลดเหลือ 238.5 บาทความรักเป็นเรื่องของคนสองคน ความจริงของหัวใจที่คนสองคนหยิบยื่นให้แก่กัน คือความยั่งยืนมั่นคงของความรัก หากสูญสิ้นไป...รักจะยืนหยัดได้ด้วยอะไร และเรื่องราวของคนสองคน ใน 'พระจันทร์รสหวาน' ก็เดินทางมาบอกเล่าถึงความรักที่ขื่นไปทั้งหัวใจ ปวดปร่าไปถึงวิญญาณ โอ้...รัก ความรานร้าวนี้มันจะไปสิ้นสุดที่ใด เจ้ารู้ไหม และหากมันจะทุเลาลง มันจะทุเลาลงด้วยสิ่งใด...ช่วยบอกที

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
ฟ้าพราวรัก
ลีลา อักษราวดี

ราคาปกติ : 265 บาท
ลดเหลือ 238.5 บาท

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
สู้สุดฝัน วันเกียรติยศ
กีณริน

ราคาปกติ : 225 บาท
ลดเหลือ 202.5 บาทบนโลกนี้ ไม่มีอะไรที่สมควรเกิด หรือไม่สมควรเกิด สมควรพบหรือไม่สมควรพบ 'ตถตา'ก็คือมันเป็นอยู่แล้วของมันเช่นนั้น สิ่งใดที่ต้องเกิด ใครจะห้ามได้ สิ่งใดที่เราต้องเผชิญ ใครจะห้ามได้ ดังนั้นจึงมีเพียง...ควรทำอย่างไรกับสิ่งที่เกิดขึ้น ควรต่อสู้อย่างไรเมื่อพบอุปสรรคที่ต้องเผชิญ นั่นใช่ไหม คือสิ่งที่เราต้องพร้อมยอมรับ แต่ต้องไม่ใช่...การยอมแพ้ หัวใจของนักสู้สุดฝัน อยู่ตรงนี้ อยู่ที่การไม่ยอมแพ้! และคุณรู้ใช่ไหม...ผลของ 'การยอมแพ้'คือความสูญเสียประการเดียว เริ่มแต่วันนี้เถอะ สู้สุดฝันเพื่อวันเกียรติยศ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
นิยายภาพเพชรพระอุมา เล่ม 1 ภาพโดย โอม รัชเวทย์
พนมเทียน

ราคาปกติ : 200 บาท
ลดเหลือ 180 บาทยินดีต้อนรับสู่’ ‘ไพรมหากาฬ’’ ลำดับต้นแห่งวรรณกรรมเรื่องยิ่งใหญ่ ‘เพชรพระอุมา’ ของ ‘พนมเทียน’ นักเขียนผู้ได้ชื่อว่าเป็นสุภาพบุรุษนักฝัน ราชันแห่งนักเขียน ผู้ที่ประเทศไทยประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็น ‘ ศิลปินแห่งชาติ’ สาขาวรรณศิลป์ นับแต่บัดนั้น เรากำลังพาท่านเดินสู่เส้นทางอันตื่นตระการอารมณ์ของภาพและเรื่องราวซึ่งรังสรรค์ขึ้นจากวรรณกรรมชิ้นเอก ที่เล่าขานกันปากต่อปากว่า ‘มันส์จนวางไม่ลง’ ไม่ใช่โมเม หรือกล่าวเพ้อ แต่คือสัจจะและข้อเท็จจริง ข้อจริงที่ผ่านการพิสูจน์ยาวนานมาแล้วถึง 44 ปี นับแต่มันอุบัติขึ้น ว่ากันว่า หากหนทางพิสูจน์ม้า...ความมันส์จนวางไม่ลงของเพชรพระอุมา ก็คงต้องพิสูจน์ด...

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 หน้า : [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] [ 25 ] [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ] [ 31 ] [ 32 ] [ 33 ] [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] [ 37 ] [ 38 ] [ 39 ] [ 40 ] [ 41 ] [ 42 ] [ 43 ] [ 44 ] [ 45 ] [ 46 ] [ 47 ] [ 48 ]


Copyright © 2005 nabaanwannagum.com. All rights reserved.
40/407 บ้านรินรดา ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0-2946-2422-4 โทรสาร 0-2519-2982