งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 35 ปี 2550

กำหนดการจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 35

และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 5  (Bangkok International Book Fair 2007)

เปลี่ยนกำหนดการจัดงานจากเดิมที่เริ่มวันที่  28  มี.ค. เป็นวันที่ 30 มี.ค. 2550

ส่วนวันสุดท้ายของการจัดงาน ยังเป็นวันที่ 10  เม.ย. 2550 เช่นเดิม

แล้วพบกันที่ บูธ ณ บ้านวรรณกรรม 


05 ก.พ. 2550   

กลับไปหน้าแสดงข่าวและกิจกรรมทั้งหมด